Amaç

Bu prosedürün amacı ŞAHAN KARDEŞLER TEKS. HALI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. çalışanlarının, Paydaşlarının ve Tedarikçilerinin yasal ve sosyal sorumluluk konularında bilgilendirmeyi ve uygulamaları sürekli iyileştirmeyi amaçlamaktadır

KAPSAM

Tüm ŞAHAN KARDEŞLER TEKS. HALI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Çalışanları, Paydaşlar ve Tedarikçiler

SORUMLU

ŞAHAN KARDEŞLER TEKS. HALI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Yönetim Kurulu

UYGULAMA

Çocuk İşçilik: 18 yaşın altında işçi çalıştırmamayı, stajerler için ise genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi taahhüt eder.

Taciz, Kötü Muamele ve Suistimalin Önlenmesi: Hiçbir çalışana, taciz, kötü muamele ve suistimal uygulanamaz. Çalışan her bireyin bir değeri ve saygınlığı vardır. Her çalışandan da bu ilkelere uyması beklenir. Bütün işyerlerimizde uluslararası sözleşmeler ile belirlenmiş insan haklarına, anayasa ve yasa ile toplumsal ahlaki değerlere uyulur. Bu değerler etrafında iş ilişkileri ve uygulamaları yürütülür. İşyerlerinde hiçbir yönetici, çalışanına karşı keyfilik uygulayamaz.

Sendikal Özgürlük: Çalışanlarımız örgütlenme özgürlüğüne, sendikaya üye olmaya ve toplu pazarlık dahil olmak üzere sendikal faaliyetler konusunda tam bağımsızlığa sahiptir.

Zorla ve gönülsüz çalıştırma: zorla işçi çalıştırma, gönülsüz çalışma, çıraklık sözleşmesi, borca karşılık işgücü, askeri işçi veya köle işgücü dahil olmak üzere hiçbir konuda baskı altında zorla çalıştırmamayı taahhüt eder. Tedarikçilerinin ve dış paydaşlarının da zorla çalıştırma konusunda farkındalığını arttırır, zorla çalışmayı engelleyici prosedürleri tüm taraflar için sürekli uygular.

Çalışma Koşulları: Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki yasal düzenlemelere ve toplu iş sözleşme hususlarına uymayı, fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı, Kanunlar ve toplu iş sözleşmesi ile karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı, çalışanlara toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş olan sosyal yardımları sağlar.

Sağlık ve Güvenlik: Tüm çalışanların sağlıklı ve güvenli ortamda çalışmasını sağlamayı taahhüt ederiz. İçilebilir su ve sıhhi olanaklara makul erişim, uygun ve yeterli güvenlik önlemleri ve olanaklarına makul erişim, uygun ve yeterli aydınlatma ve havalandırma olanaklarına makul erişim sağlayacak şekilde tüm geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı sağlar.

Ayrımcılık : İş yerimizde hiç kimseye cinsiyeti, ırkı, yaşı, kökeni, rengi, dini inanışı gibi niteliklerinden dolayı bir ayrımcılık yapılamaz.

Tedarikçi İlişkileri: Ürün veya hizmet temin eden tedarikçilerimizle karşılıklı yarara dayanan tedarikçi ilişkileri geliştirerek, tedarikçilerimizin sorumluluk ve farkındalıklarının bizimle beraber artmasını sağlarız. Çalıştığımız tedarikçi firmaların sosyal uygunluğunu değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi taahhüt eder.

ŞAHAN KARDEŞLER TEKS. HALI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Yürürlükteki ulusal yasal düzenlemelere, SA 8000 Standardı’nda atıf yapılan Uluslararası İşçi Örgütü (ILO) tarafından yayınlanan standartlara, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne, Birleşmiş Milletler sözleşmelerine uymayı, paydaşlarını ve tedarikçilerini sosyal sorumluluk konularında bilgilendirmeyi, uygulamaları sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.